حمل ونقل بین المللی کالا در اردبیل

حمل ونقل بین الملل اردبیل

 

حمل ونقل بین المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم برآن.

بقیه در ادامه مطلب

(بیشتر…)

دسته بندی موضوعات