ژانویه 27, 2023
توسعه بیمارستان سبلان نباید تحت تأثیر تغییرات مدیریتی متوقف شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
پرونده های ناقص ارسالی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت نمی شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
ایجاد خط تولید نهاده‌های دامی از اولویت‌های جهاد دانشگاهی است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...