ژانویه 27, 2023
تداوم تغییر وضعیت استخدامی ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در...
انجام بیش از ۱۰۰۰ مورد نمونه برداری از فرآورده‌های تولیدی اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
تأمین اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام در زندان مرکزی اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان اردبیل واریز می‌شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در مشوق‌های بیمه‌ای...