می 18, 2022
۳۲ هزار توانخواه از خدمات مستمر بهزیستی اردبیل استفاده می‌کنند آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
شهرک‌های صنعتی زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران را تأمین کنند آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
هوای اردبیل از فردا بارانی است/خودداری از اتراق کنار رودخانه‌ها آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
افت ۱۳ متری سطح آب در دشت اردبیل/برداشت بی‌رویه ۳۰ میلیون مترمکعب آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...