فوریه 21, 2024
آبرسانی به قشلاقات عشایری انگوت نیازمند حمایت و تامین اعتبار است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
روند ثبت اراضی در سامانه کاداستر اردبیل باید شتاب بیشتری بگیرد آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...