ژانویه 31, 2023
ترویج سیره سردار سلیمانی کشور را از توطئه‌ها مصون می‌دارد آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
استفاده از فناوری‌های نوین در ارتقای کمی و کیفی تولید آبزیان آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
اتوبوس‌های جدید جایگزین ناوگان فرسوده حمل‌ و نقل شهری اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...