ژانویه 27, 2023

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

ترویج سیره سردار سلیمانی کشور را از توطئه‌ها مصون می‌دارد آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
استفاده از فناوری‌های نوین در ارتقای کمی و کیفی تولید آبزیان آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
اتوبوس‌های جدید جایگزین ناوگان فرسوده حمل‌ و نقل شهری اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...