اکتبر 2, 2022

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

خیرین مدرسه‌ساز در جامعه تکثیر شوند/درس گذشت نیاز مهم نسل نو آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
چالش نهضت ملی مسکن از مالکیت اراضی تا تأمین هزینه آماده‌سازی آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...