می 18, 2022

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

۳۲ هزار توانخواه از خدمات مستمر بهزیستی اردبیل استفاده می‌کنند آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
شهرک‌های صنعتی زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران را تأمین کنند آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
هوای اردبیل از فردا بارانی است/خودداری از اتراق کنار رودخانه‌ها آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
افت ۱۳ متری سطح آب در دشت اردبیل/برداشت بی‌رویه ۳۰ میلیون مترمکعب آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...