نوامبر 30, 2022

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

اقلام ضروری مردم تأمین شده است/لزوم بی‌توجهی مردم به شایعات آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
کم آبی مشکل اساسی کشاورزان اردبیل/مدیران راهکار علمی ارائه دهند آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...