نوامبر 30, 2022

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

عزم جدی سازمان صمت برای مانع زدایی در مسیر سرمایه گذاران اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...
پرداخت ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه‌گذاران در اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در...
بنیاد برکت طرح «روستای بدون بیکار» را در استان اردبیل اجرا می‌کند آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...