نوامبر 30, 2022

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

توزیع ماهانه ۱۶ هزار تن آرد در اردبیل/افزایش قیمت آرد شایعه است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...