نوامبر 30, 2022

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

تشدید نظارت بر نانوایی‌ها در اردبیل/آرامش روانی مردم رویکرد اساسی آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
کارگاه‌های اشتغال‌آفرینی در مناطق محروم اردبیل راه‌اندازی شده است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در...