مارس 2, 2024
تولید دانش‌بنیان با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه اشتغال پایدار آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
انجام ۳۰۰۰ مورد بازرسی و نمونه‌برداری طرح کنترل بازار در اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
جایگاه سوخت متخلف در اردبیل به ۱۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شد آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...
مشارکت ۷۰ میلیاردی ستاد اجرایی اردبیل در طرح جهش تولید دیم‌زارها آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...