می 30, 2024
افزایش ۴۵ درصدی پرداخت عوارض به شهرداری و دهیاری‌های بیله‌سوار آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
موقوفات اردبیل با همکاری وراث و دستگاه‌های متولی احیا می‌شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
تولید دانش‌بنیان با هدف افزایش بهره‌وری و توسعه اشتغال پایدار آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
انجام ۳۰۰۰ مورد بازرسی و نمونه‌برداری طرح کنترل بازار در اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
جایگاه سوخت متخلف در اردبیل به ۱۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شد آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...