آوریل 18, 2024
کنگره ملی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور در اردبیل پایان یافت آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
فعالیت‌های پژوهشی در رشته علوم انسانی به فراموشی سپرده شده است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
ارتقای صنعت دامپروری زمینه‌ساز اشتغال پایدار خواهد بود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در ارتقای...
شرکت‌های تولید دارو بیشترین سود را از ارز ترجیحی می‌بردند آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...