ژانویه 27, 2023

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

لزوم برقراری امنیت در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی استان اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
اجرای طرح کاداستر تحول‌آفرینی ثبتی را در اردبیل منجر شده است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
حمایت از سرمایه‌گذاران رویکرد اصلی تمامی دستگاه‌های اجرایی باشد آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در...