نوامبر 30, 2022

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

تحکیم پایه‌های اقتصاد اردبیل با ورود دانشجویان به عرصه دانش بنیان آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...
برنامه جامع کارآفرینی دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیل آغاز شد آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
۷۵۰۰ میلیارد ریال برای بزرگراه‌سازی در اردبیل هزینه می‌شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در...
قرارداد راه‌اندازی پردیس علم و فناوری کشاورزی در اردبیل منعقد شد آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...