آوریل 18, 2024

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

قاریان و حافظان قرآن روستای سوها عضو صندوق هنر و بیمه می‌شوند آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...
احیاء شریان‌های حیاتی انگوت اولویت دستگاه‌های اجرایی باشد آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در احیاء...