ژانویه 27, 2023

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

تدابیر لازم برای پذیرایی از گردشگران در اردبیل اندیشیده شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
تخلیه نخاله های ساختمانی در ورودی شهر اردبیل قابل قبول نیست آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...