آوریل 25, 2024

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

تجهیز خانه‌های سالمندان در اردبیل/ اعتبارات لازم تامین می‌شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در...
اخذ مجوز راه‌اندازی بیمارستان یک هزار تخت‌خوابی در اردبیل آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در...