سپتامبر 29, 2023

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

آئین سنتی طشت‌گذاری اردبیل از مراسم اصیل عزاداری محرم در کشور است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار...
فضاهای عمومی را در توسعه شهرک‌های جدید اردبیل نادیده نگرفتیم آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
۱۴ کیلومتر از راه‌های روستایی بیله‌سوار در سال‌جاری آسفالت می‌شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
تدوین برنامه‌های عملیاتی برای حل چالش‌های آموزشی مد نظر است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
استفاده از تمامی ظرفیت‌های صدا و سیما برای ترویج فرهنگ شهادت آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل...