مارس 1, 2024

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

مدارک آزمایشگاه‌های همکار استاندارد مستمر بازنگری می‌شود آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در مدارک آزمایشگاه‌های...
افتتاح پروژه‌های برق‌رسانی در اردبیل با ۲۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
لزوم تعامل بین دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌گزاری بهتر به مردم آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...