ژانویه 27, 2023

بهترین کانال خبری اردبیل

بهترین کانال خبری اردبیل با خبرهای فوری و تکمیل در خدمت همشهریان عزیز اردبیل میباشد

حمایت پارس آبادی ها از مردم مظلوم فلسطین/اسرائیل نابودشدنی است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...
رژیم اسرائیل دشمن بشریت/نابودی رژیم جعلی صهیونیستی نزدیک است آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل , در...
تیم انتخابی بدمینتون اردبیل عازم مسابقات آذربایجان غربی می شود  آنلاین اردبیل بهترین کانال اخبار اردبیل ,...